home ulubione kontakt szukaj

Informacje z Włodawy i Powiatu Włodawskiego

Stypendia w powiecie za wyniki w nauce

Uchwałą z 19 br. sierpnia Zarządu Powiatu we Włodawie - na wniosek komisji stypendialnej - ustalono listę stypendystów, którym przyznano pomoc finansową za najlepsze wyniki w nauce. Stypendia w wysokości po 150 zł miesięcznie otrzymało w nachodzącym roku szkolnym 2009/10 jedenaścioro uczniów. Siedmioro z II LO im. A. F. Modrzewskiego we Włodawie: Rafał Baj, Adrian Karwatiuk, Krzysztof Lach, Karolina Łągwa, Paulina Pytka, Aleksandra Rojek, Michał Tychoniewicz, troje z I LO im. T. Kościuszki we Włodawie: Agnieszka Kiewczykowska, Weronika Paulina Konczal. Gabriela Żakowska oraz z Technikum we Włodawie: Dawid Misztalski.
Uczniom stosowne zaświadczenia otrzymania stypendium wręczono podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, we wtorek 1 września.
Do otrzymania stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy: uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego, co najmniej 4,80; otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania; są laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim; są laureatami lub finalistami ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów i olimpiad przedmiotowych; są laureatami lub finalistami innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, turniejów lub przeglądów.
Warunkiem przyznania stypendium jest spełnianie przez ucznia
co najmniej trzech powyższych kryteriów.
Inicjatorem przyznawania tak stypendiów za najlepsze wyniki w nauce, jak i wcześniejszych - sportowych - był wicestarosta Wiesław Holaczuk.
- Stypendia mają przede wszystkim motywować młodych ludzi do większego wysiłku fizycznego bądź umysłowego - powiedział W. Holaczuk. - W przypadku stypendium za wyniki w nauce mieliśmy dylemat dotyczący doboru kryteriów. Jednak po konsultacjach z nauczycielami i dyrektorami szkół doszliśmy do wspólnego wniosku, że uczniowie z wysoką średnią powinni również brać aktywny udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Stypendia mają mobilizować tych najzdolniejszych. Cieszę się, że w tym roku zwiększyła się liczba stypendystów, co świadczy o tym, że nasze szkoły mają duże osiągnięcia i prezentują wysoki poziom nauczania. Chciałbym jednocześnie z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego złożyć wszystkim nauczycielom, pracownikom oświaty życzenia, by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia. Uczniom życzę, by czas spędzony w szkole był czasem rozwoju własnych talentów i umiejętności.

2009-09-02
autor: Starostwo Powiatowe we Włodawie

Zobacz zdjęcia >>

<< powrót

 
Wykonanie F.U. SIGMA

Strona główna | Aktualności | Kontakt

2007 © Centrum Promocji i Rozwoju Polesia Zachodniego i Punkt Informacji Turystycznej

22-200 Włodawa ul. Kościelna 7 tel. 5721-090